Værlandet Havhotell Vinterstenging av Værlandet Havhotell – Værlandet Havhotell

Vinterstenging av Værlandet Havhotell

Denne vinteren vert det stengt for ordinær drift hos oss i perioden 1.november – 1.mars.

Vi tek ikkje heilt «fri» i desse 4 månadane 😉 -men skal blant anna jobbe med nye driftsplanar for 2023 – og andre spennande prosjekt som vi håpar å få realisert i løpet av våren/førsommaren 2023 🙂

KORLEIS KJEM DU I KONTAKT MED OSS NÅR VI HAR VINTERSTENGT?
Telefonen vår vert ubetjent, men vi les og svarar på epost. Det er òg mogleg å sende melding til oss via Facebook-sida vår.

BESTILLING AV OPPHALD MED ANKOMSTDATO FRÅ OG MED MARS
Online booking vil verte stengt i ein kortare periode frå 1.nov. Men vi tek imot bestillingar og henvendelsar på epost, eller på meldingar via Facebook.

OPPDATERINGAR OG INFORMASJON OM OSS UTOVER VINTEREN
Følg oss gjerne på Facebook – der vil vi fortelje om det er noko nytt hos oss + anna stoff som vi syns er kjekt å dele 🙂

Foto: Arne Beck
Sak publisert 23.09.22