Værlandet Havhotell Bulandet og Værlandet Fleirbrukshall – Værlandet Havhotell

Bulandet og Værlandet Fleirbrukshall

Foto: Bulandet og Værlandet Fleirbrukshall.

I juni 2024 opna det eit flott aktivitetstilbod i øyriket vårt: Bulandet og Værlandet Fleirbrukshall (Hallen eller BVFH)

BVFH ysnkjer både fastbuande og besøkande i øyriket velkommen til å bruke dei ulike tilboda som er i Hallen.

Sjå Facebook-sida til BVFH for å lese meir om tilboda, korleis ein kjøper billettar m.m.