Værlandet Havhotell Booking – Værlandet Havhotell

Booking

Personleg Booking

  • Epost: post@vaerlandethavhotell.com
  • Telefon: 91 73 03 66

Online Booking

Her kan du sjekke tilgjengelegheit og bestille opphald hos oss via bookingløysingane:

Onlinebooking

Kontaktskjemaet under kan òg nyttast til henvendingar og/eller booking av opphald.

Hugs å legg inn informasjon om:

  • tidsrom
  • antall personar
  • adresse og tlf.nr til den som tek kontakt

Andre henvendingar

Kontaktinfo:

For andre henvendingar til Værlandet Havhotell AS, kontakt Elin Blom Vesterås (dagleg leiar):

  • telefon: 970 45 003
  • e-post: post@vaerlandethavhotell.com

 

Værlandet Havhotell AS
6986 VÆRLANDET