Værlandet Havhotell Aktivitetar – Værlandet Havhotell

Aktivitetar

Foto: Destinasjon Vest

Har du lyst til å ta deg ein topptur til Alden, eller leige sykkel under opphaldet hos oss? Lurer du på kva turmoglegheiter som elles finnast i Værlandet og Bulandet, eller andre aktivitetar som kan vere kjekt å få med seg?

BÅTSKYSS TIL ALDEN

For bestilling/henvendelste: ta direkte kontakt med Alaria AS, v/Audun Oddekalv, på tlfnr: 481 32 779

SYKKELLEIGE

For bestilling/henvendelse: ta direkte kontakt med Joker Værlandet på tlfnr: 577 30 120

ANDRE AKTIVITETAR OG TILBOD I VÆRLANDET OG BULANDET

Sjå nettsida til Destinasjon Vest ⇒ HER